Eigendom en redactionele verantwoordelijkheid

Deze website is eigendom van SAS SALAC
Met een kapitaal van 150.000 euro
Ingeschreven in het handels- en ondernemingsregister van Annecy onder nummer 325 620 375

Wiens intracommunautair BTW-nummer is: FR 36 325 620 375

Met statutaire zetel

Parc de la filière
227 route des grands bois
74370 VILLAZ
Frankrijk
Tél : 0450608585
e.mail : contact@rivat.fr

Details van de gastheer :

Shopify Inc. is een Canadese onderneming waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 151 O-Connor Street, Ground Floor, Ottawa, Ontario K2P 2L8, Canada.

Telefoonnummer van de host : 1-613-241-2828

Intellectueel eigendom

De website, de algemene structuur ervan, evenals de teksten, afbeeldingen, al dan niet geanimeerd, knowhow, tekeningen, grafieken (...) en elk ander element waaruit de site bestaat, zijn eigendom van rivat création sport chaussure. Elke gehele of gedeeltelijke weergave van deze site door welk middel dan ook zonder de uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van de website is verboden en vormt een inbreuk die wordt bestraft door de artikelen L 335-2 en volgende van de Franse wet op het intellectuele eigendom. De handelsmerken en logo's van de websitebeheerder die op de website staan, zijn gedeponeerde handelsmerken. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze handelsmerken of logo's, gemaakt op basis van elementen van de site zonder de uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van de website of zijn opvolger, is daarom verboden, in de zin van artikel L713-2 van de CPI.

Verklaring aan de CNIL

In overeenstemming met de bepalingen van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatietechnologie, bestanden en burgerlijke vrijheden, is de geautomatiseerde verwerking van nominatieve gegevens van deze website aangegeven bij de Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) onder nummer 1512155 v 0.

Persoonlijke gegevens

Wanneer u een aankoop doet, verzamelen we informatie die essentieel is voor het verwerken van uw bestelling. Deze gegevens worden automatisch verwerkt en worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan hieronder aangegeven:

  • Orderbevestiging per e-mail
  • Commerciële aanbiedingen aanpakken

In overeenstemming met de Franse wet op de gegevensbescherming nr. 78-17 van 6 januari 1978 hebt u het recht om bezwaar te maken tegen (art. 26 van de wet), toegang te krijgen (art. 34 tot 38 van de wet) en uw gegevens te corrigeren (art. 36 van de wet). U kunt daarom contact met ons opnemen met het verzoek om rectificatie, aanvulling, bijwerking of verwijdering van informatie over u die onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd is of waarvan de verzameling, het gebruik, de verstrekking of de opslag is verboden.

Gebruikers van deze site hebben een recht op toegang, rectificatie en verzet dat ze als volgt kunnen uitoefenen:

  • Per e-mail naar contact@rivat.fr
  • Per post naar het volgende adres SAS SALAC Parc de la filière 227 Route des Grands Bois 74370 Villaz - FRANKRIJK